PANABAT General Assembly

PANABAT (Pagkakaisa Ng Aetas ng Bataan) held a General Assembly of Leaders, Limay, Bataan

panabat